MENU

“Als de natuur gezond is, zijn wij dat ook.”

Rewilding Europe

Rewilding Europe streeft ernaar om op grote schaal wildere landschappen te creëren in minstens 10 grote gebieden verspreid over Europa. Deze landschappen moeten aantonen hoe de visie van Rewilding Europe in de praktijk kan worden gebracht voor een uiteindelijk nóg groter gebied. Het doel? Mens en natuur weer met elkaar verbinden in een modern, wilder Europa. Inmiddels is Rewilding Europe 10 jaar verder, met veel behaalde successen. Eén van de oprichters, Wouter Helmer, vertelt ons meer over dit geweldige initiatief.

Op wat voor manieren zorgen jullie ervoor dat Europa weer wilder wordt?

Wij kijken naar wat er speelt in de moderne samenleving en hoe de natuur daar een bondgenoot in kan zijn. Dat kan gaan om klimaatverandering, hoe de natuur koolstof en water beter kan vasthouden, maar ook stellen wij ons de vraag – hoe kunnen mensen hier een inkomen uit krijgen. Het herstellen van natuurlijke processen vinden wij erg belangrijk. Zo zijn wij momenteel betrokken bij een Europees programma dat heet Dam Removal Europe, met als doel de rivieren weer te laten stromen. We doen dit door duizenden oude dammen op te ruimen, waardoor vissen weer vrij kunnen optrekken en mensen die langs de rivieren wonen weer een inkomen kunnen hebben uit duurzame visserij. Dit noemen we het herstellen van natuurlijke processen. Maar ook dieren zelf zijn heel belangrijk voor het scheppen van een landschap. Grote planteneters bijvoorbeeld, spelen hier een hele grote rol in. Als deze soorten er niet zijn, zoals bijvoorbeeld wilde paarden of Europese bizons, dan brengen we ze terug in deze gebieden. Naast de grote scheppende krachten zoals de rivieren, wind, en soms vuur,  zullen deze planteters weer zorgen voor natuurlijke Europese landschappen.

De aanleiding hiervan is vaak een concreet maatschappelijk probleem, zoals een overstromingsrisico of bosbrandgevaar. Hierdoor krijgen wij de steun van lokale partijen en/of overheden om projecten op te kunnen pakken. In Zuid-Europa hebben ze te maken met enorme bosbranden doordat gebieden verlaten raken. De jongere generaties trekken weg van het platteland omdat ze op hun smartphones een andere toekomst voor zich zien dan tussen de geiten en koeien van hun ouders. Er vindt momenteel een demografische aardverschuiving plaats. Dit gebeurt op veel plekken in Europa en dat zorgt ervoor dat deze gebieden dichtgroeien met struiken of vol geplant worden met eentonig bos – allemaal super brandbaar als daar geen open gebieden tussen liggen. Als je daar weer wilde planteneters tussen laat lopen die mozaïeken creëren in het landschap, dan beperk je de verspreiding van de branden enorm. Op deze manier is het heel simpel om een natuurlijk systeem minder kwetsbaar te maken voor een ramp.

Ook kunnen we laten zien dat natuur een belangrijke bondgenoot kan zijn in het oplossen van het klimaatprobleem. Het vasthouden van koolstof in een ouder wordend bos of in natuurlijke graslanden is hier een voorbeeld van. Minder bosbranden betekent natuurlijk ook minder CO2 uitstoot. We zijn ook bezig met veengebieden in Scandinavië, om ervoor te zorgen dat je veenoxidatie voorkomt en dus koolstof in de bodem vasthoudt.

Waarom is het nu belangrijker dan ooit dat een initiatief als Rewilding Europe zich inzet voor een wilder Europa?

 In mijn ogen is er altijd een urgentie om iets te doen voor de aarde. De oplossing van gisteren is niet de oplossing van morgen, en wat we vandaag bedenken is over tien jaar weer verouderd. Het is niet nu of nooit, het is altijd. Waar we voor moeten waken is dat we niet alleen maar technische oplossingen verzinnen. We moeten de natuur zelf inschakelen om water te bergen, om ruimte te creëren voor de rivieren. Mooi om te zien is dat zeearenden en wolven terugkeren en mensen daar veel relaxter onder zijn dan 100 jaar geleden. Het vegetarisme komt op, een hele belangrijke ontwikkeling voor onze relatie met de natuur. Dit alles is ook hard nodig, we moeten voortdurend alert zijn en niet denken dat wij als mensen het wel even alleen kunnen regelen op deze wereld. Die verwaandheid van mensen moeten we continue ter discussie stellen want daar gaat het grotendeels mis. In Europa hebben we miljoenen jaren lang een team opgebouwd van honderd duizenden soorten die goed op elkaar zijn ingespeeld. Daar spelen wij ook een rol in, maar laten we vooral niet vergeten dat in dat samenspel heel veel meer mogelijk is dan als wij het alleen zouden willen doen.

Hoe kan iemand die dit leest Rewilding Europe helpen?

Rewilding Europe kan op verschillende manier geholpen worden. Zo kunnen mensen via ons donatie platform verschillende projecten steunen dmv een donatie. Maar je kan je ook aanmelden als vrijwilliger, één van onze projecten toevoegen aan je vakantiebestemming of je kan ons simpelweg promoten op één van je social media kanalen. Meer informatie vind je hier!

De interesse en steun in Rewilding Europe is geweldig, maar daarnaast hoop ik dat mensen opzoek gaan naar dat wat zij zelf echt belangrijk vinden. Dat ze gemotiveerd raken door dit soort verhalen om zelf na te denken hoe zij zelf een rol kunnen spelen. Niet door achter iemand aan te lopen, maar door zelf na te denken  -wat vind ik zelf nou echt van belang?

www.rewildingeurope.com

 

Shared by Your Souldier
Pics Rewilding Europe
May 2021

 

 

CLOSE